แจงชัด ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่เงิน 3,000 บาทยังไม่โอนเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ค.63

แจงชัด ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่เงิน 3,000 บาทยังไม่โอนเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ค.63

Publish 2020-07-07 09:56:35


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า…

 แจ้งด่วน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่รอเงินเยียวยา 3,000 บาท  #เงินเยียวยา #กลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งยังไม่ได้รับเงิน 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน หรือ เงินเกษตรกร

 ซึ่งท่านจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ในช่วงวันที่ 20 ก.ค. 63 ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน