ปี2560 เตรียมกำหนด 4 วันหยุด ใหม่...รอประกาศ จากมติคณะรัฐมนตรี (ติดตามรายละเอียด)

ปี2560 เตรียมกำหนด "4 วันหยุด" ใหม่...รอประกาศ จากมติคณะรัฐมนตรี (ติดตามรายละเอียด)

Publish 2016-10-20 11:46:07

นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเผยว่าจะต้องแจ้งให้สื่อต่างชาติทราบว่ามีขั้นตอน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและนำเสนอออกไปอย่างไม่ถูกต้อง นั่นคือหนึ่งการขึ้นรับราชสมบัติซึ่งจะมาเป็นลำดับแรก โดยจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ สอง คือการถวายพระเพลิง ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกประมาณหนึ่งปีหลังจากนี้ และสามการบรมราชาภิเษกจะเกิดขึ้นหลังการถวายพระเพลิงไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งพระราชพิธีสำคัญสามอย่างที่กล่าวจะมีการทำหนังสือชี้แจงต่อทูตของประเทศต่างๆเพื่อให้ทราบและเข้าใจโดยทั่วกันนอกจากนั้นเรื่องวันหยุดที่จะมีการกำหนดใหม่เผยว่าวันที่เคยเป็นวันหยุดราชการในอดีตจะเป็นต่อหรือไม่นั้นก็จะต้องรอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ซึ่งการกำหนดวันหยุดใหม่ที่คาดว่ามีประมาณ 3-4 วันที่อยู่ในข่ายที่อาจเปลี่ยนแปลงต้องรออีกสักระยะหนึ่งก่อนถึงจะมีการประกาศออกมาเพราะต้องรอให้เป็นมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ


นอกจากนั้นข้อปฏิบัติสำหรับวันที่  5 ธันวาคมที่กำลังจะมาถึง ทาง คณะรัฐมนตรี  กำหนดข้อปฏิบัติออกมาให้ประชาชนทราบ ซึ่งก็กำลังหารือกันว่าจะทำออกมาในรูปแบบใดให้มีความเหมาะสม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน