กรมพลศึกษา รับสานขยายผล ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังประชาชนตอบรับดีเยี่ยม สนองนโยบายรัฐบาล

Publish 2018-08-18 12:34:59ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ ที่สนามองค์การบริหารจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสันติสุข (รอบชิงชนะเลิศ) โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และนักกีฬาฟุตบอล 4 จังหวัดภาคใต้ อาทิ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวม 290 ตำบล ตัวแทนจาก 4 จังหวัด รวม 15 กลุ่ม ตลอดจนมวลชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศฯดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า กรมพลศึกษามีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ตามนโยบายของรัฐบาล"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน " โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างสันติสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ซึ่งได้รับผลตอบรับจากในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงจะมีการขยายผล ความหลากหลายชนิดกีฬา อาทิ การส่งเสริมกีฬามวยไทย และกีฬาปัญจักสีละ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของคนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่ ผ่านสื่อต่างๆ ให้คนภายนอกได้รับทราบถึงความสุขที่ได้เล่นกีฬาของคนในพื้นที่ สร้างรอยยิ้ม ความสุข และแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอีกด้วย “กีฬา สร้างคน กีฬาสร้างชาติ” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนส่วนใหญ่ รักกีฬานับเป็นอีก มิติหนึ่ง ที่จะส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ในการสร้างความสันติสุข อย่างยั่งยืนได้ซึ่งผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมจากต.เจ๊ะเห จ.นราธิวาส รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมจากต.บุดี จ.ยะลา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมจากต.ลางา จ.ปัตตานี รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม ต.ปะเเต จ.ยะลา ทั้งนี้รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 200,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เงินรางวัล 150,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงินรางวัล 100,000 บาท และรองชนะเลิศลำดับที่ 3ได้เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลตามลำดับ พร้อมกันนี้แต่ละทีมจะได้รับค่าบำรุ่งทีม 8 ทีมสุดท้ายทีมละ 10,000 บาท ด้วย

ภาพ/ข่าว กรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวสื จ.นราธิวาส