"ผบ.ทบ."คุมเข้ม"แต่งเครื่องแบบ-ปฏิบัติตนในที่สาธารณะ" ห้ามใช้เวลาราชการปฎิบัติความสำราญส่วนตัว เมาสุรา-ทะเลาะ..ปลดทุกกรณี!!

Publish 2018-07-22 20:24:58 วานนี้(21 ก.ค.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด เลขที่0007/10 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ถึง จตช. , รอง ผบ.ตร. , ผู้ช่วย ผบ.ตร. , ผบช. , ผบก. , หรือเทียบเท่า และโฆษก ตร. โดยใจความในหนังสือระบุว่า

 

1.อ้างถึง

1.1 ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบพ.ศ. 2561

 

1.2 วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007/02 ลงวันที่ 14 ธ.ค.2560 กำชับการปฏิบัติตามข้อ 1.1 และกำชับเพิ่มเติมในเรื่องความประพฤติและการปฏิบัติขณะแต่งเครื่องแบบ

 

1.3 วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007/02 ลงวันที่30 ม.ค.2561 กำชับ ผบช. ผบก. และผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุมกำกับดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยในการแต่งเครื่องแบบและทรงผมให้เรียบร้อย รวมทั้งให้ตรวจสอบอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบความบกพร่องให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเด็ดขาด

 

 

2.เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้ตรวจสอบพบว่าข้าราชการตำรวจบางนายยังประพฤติปฏิบัติตนไม่เป็นผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัยตามแนวทางที่กำหนด ปล่อยให้ผมยาวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะขณะแต่งเครื่องแบบปฎิบัติหน้าที่ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม จึงกำชับการปฏิบัติตามเติม ดังนี้

 

2.1 กำชับ หัวหน้า สน./สภ. และหัวหน้างาน ป. จร. สอบสวน และ ธร. ให้ตรวจสอบการแต่งเครื่องแบบและทรงผมของข้าราชการตำรวจในสังกัดให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมกำกับดูแล เช่นกำหนดวงรอบในการตัดผม กำหนดหัวข้อการตรวจความพร้อมของเครื่องแบบและทรงผมก่อนปล่อยแถว เป็นต้น

 

2.2 ให้ จต. และ รองผบช. และรองผบก. ที่รับผิดชอบงาน จต. ทุกหน่วยงานสุ่มตรวจสอบเครื่องแบบและทรงผมของข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่างสม่ำเสมอหากตรวจพบผู้ไม่ปฏิบัติตนให้เคร่งครัดระเบียบวินัยให้พิจารณาหาข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212 / 2537 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2537 อีกส่วนหนึ่งด้วย แล้วรายงาน ตร. ทราบผ่าน วน. ตามวงรอบที่กำหนด

 

2.3 ผบช.และ ผบก. จะต้องควบคุมกำกับดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจในสังกัดให้เรียบร้อย อย่าให้เกิดความบกพร่องโดยเด็ดขาดล่าสุดทางด้านของ”วาสนา นาน่วม” ผู้สื่อข่าวสายทหาร ได้โพสต์เฟสบุ๊ค เกี่ยวกับประเด็น  “การแต่งกายของทหารบก และการปฏิบัติตนในที่สาธารณะ” เช่นกัน โดยมีเนื้อหา ทั้งหมด ดังต่อไปนี้

 

“ผบ.ทบ.” สั่ง คุมเข้ม เป๊ะ!! การแต่งกายของทหารบก และการปฏิบัติตนในที่สาธารณะ

 

ห้ามติดเครื่องหมายความสามารถพิเศษกิตติมศักดิ์ ห้ามห้อยแว่นตา บนเครื่องแบบ ห้ามห้อยกุญแจรถ ที่หูกางเกง ,ทหารหญิงห้ามถกเปีย ย้อมผม/ เตือนพักกินข้าวกลางวัน แต่งกายและไปในที่ๆเหมาะสม ห้ามใช้เวลา ราชการ ปฎิบัติความสำราญส่วนตัว ห้ามเมาสุรา ทะเลาะ เกี่ยวยาเสพติด ปลดสถานเดียว เตือนระวังการใช้ คอมพิวเตอร์

 

หลังจากที่ ก่อนหน้านี้ พลเอก วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ. ได้เคยออกคำสั่งด้านสายงานกำลังพล แจ้งผู้บังคับหน่วย ให้กวดขันวินัยกำลังพล ถึงพฤติกรรมการแสดงออกต่อสาธารณะ เตือน ให้เน้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกทหารใหม่ ห้ามทำร้ายร่างกาย การใช้โซเชี่ยลฯ และการตัดผมทรงขาว3ด้าน ไป แล้วนั้น

 

ล่าสุด มีรายงานว่า“บิ๊กเจี๊ยบ”พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการในสายงานด้านกำลังพล เน้นย้ำ เพิ่มเติม ในเรื่องการแต่งกาย และการปฏิบัติตนของกำลังพลสังกัดกองทัพบก และแจกจ่ายทั่วกองทัพบก 

 

โดยเน้นย้ำให้ถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พศ.2477 และกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบทหารบกฉบับที่80 พ.ศ. 2552 รวมถึงข้อกำหนดต่างๆที่บังคับใช้

 

โดยเน้นย้ำ ห้ามใช้เวลาราชการปฎิบัติความสำราญส่วนตัว หรือกระทำการใดๆที่เสื่อมเกียรติยศของกองทัพบกโดยเด็ดขาด

 

ทั้งนี้หากตรวจพบว่ามึนเมาสุรา ทะเลาะวิวาท หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ทำการปลดทุกกรณีการให้ความสำคัญ กับการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการกระทำความผิดตามกฏหมายคอมพิวเตอร์ จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะการส่งข้อมูลสำคัญหรือที่มีชั้นความลับ ผ่านระบบเครือข่าย

 

การฝึกและการปฏิบัติ ท่าบุคคลเบื้องต้นให้ยึดถือปฏิบัติตามคู่มือแบบการฝึกวิชาบุคคล ท่ามือเปล่า ท่าอาวุธของโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

 

การออกนอกหน่วยทหาร ระหว่างเวลาราชการ หรือ ช่วงพักรับประทานอาหารมื้อกลางวัน จะต้องพิจารณาความเหมาะสมการแต่งกายและสถานที่ที่ไปด้วย

 

ทรงผม ทหารชาย ด้านข้างสั้นเกรียน(ขาว) ทั้งสามด้าน ผมด้านบนความยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร

 

ทรงผม สำหรับทหารหญิง ผมจะต้องไม่ยาวประบ่า หรือต้องรวบเก็บคิ้วขมวดให้เรียบร้อย ห้ามทักเปียหรือทรงผม ที่ไม่สามารถสวมหมวกได้. กรณีย้อมสีผม ให้ใช้ได้เฉพาะสีดำเท่านั้น

 

กำหนดการสวมใส่เครื่องแบบของทหารหญิง ประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ คือ เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปกแขนยาวหรือแขนสั้นก็ได้

 

เว้นวันสำคัญประจำชาติหรือวันที่ฝ่ายทหารกำหนดให้ปฏิบัติเป็นส่วนรวมโดยเฉพาะ

 

ส่วนการติดบัตรแสดงตนจะต้องเป็นผู้ที่รับได้รับอนุญาตและจะต้องใช้ประกอบเครื่องแบบทหารบกทุกโอกาสที่กำหนดโดยติดบริเวณที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน

 

และให้งดเว้นการติดเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษหรือกิตติมศักดิ์ประกอบเครื่องแบบทหารบก

 

นอกจากนี้ ห้ามนำสิ่งอื่นใดที่ไม่ได้อนุญาตติดทับเครื่องแบบเด็ดขาด เช่นห้ามคล้องพวงกุญแจ บริเวณหูกางเกงหรือหูเข็มขัด ห้ามนำสายแว่นตาคล้องเกี่ยวกับช่อง ระหว่างกระดุมเสื้อหรือกระเป๋าเสื้อ

 

รวมทั้งการใส่เสื้อคลุมทหารบก( แจ็คเก็ตสีเขียว) สำหรับสวมใส่กันหนาวหรือให้ความอบอุ่น จะต้องประกอบด้วยอินทรธนู แสดงยศทหารบก ทำด้วยผ้าหรือสักหลาด ประดับบริเวณบ่าทั้งสองข้าง. ยกเว้นลูกจ้างและพนักงานราชการ

 

ทั้งนี้ต้องรูดซิปให้ได้แนวเดียวกับกระดุมเม็ดที่สอง จากด้านบนของเสื้อด้านใน

 

ส่วน การถอดหมวก และการสวมหมวกให้ปฏิบัติเมื่ออยู่ภายในและภายนอกอาคารตามลำพัง ไม่ควรถอดหมวกในสถานที่สาธารณะ หรือบนยานพาหนะหรือขณะผ่านบริเวณชุมชน

 

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการ ทุกระดับ มีหน้าที่ในการกวดขันกำลังพลในกำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

ขอบคุณ  Wassana Nanuamเรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม


Suggess News