ซับน้ำตาผู้พิการ!? นายก ระนองรักษ์ฯ ส่งมอบกายอุปกรณ์ ถึงมือผู้รับ 13 ราย จาก 7 อำเภอ เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Publish 2018-07-09 12:09:13


วันที่ 9 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. ที่ กองอำนวยการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบกายอุปกรณ์ สำหรับผู้พิการในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ เปิดเผยว่า การมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ทุกๆ ครั้ง สืบเนื่องมาจาก อบจ.ได้รับการประสานจากหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละอำเภอ  แต่ละตำบล ซึ่งทำหน้าที่ดูแลคนพิการในพื้นที่ ผ่านศูนย์ประสานงาน อบจ. ประจำอำเภอ และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) อบจ.นครราชสีมา ที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการผลิต ซ่อมแซม บำรุงรักษาและประกอบชิ้นส่วนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการที่ขาดแคลน เมื่อได้รับการประสานตนก็จะสั่งการไปยัง               กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อดำเนินการผลิตหรือซ่อมแซมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นรถสามล้อโยก รถเข็นวีลแชร์ ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ อบจ.นครราชสีมา ด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อไปสำหรับวันนี้มีพิธีส่งมอบกายอุปกรณ์ฯ หลังจากที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 6 ชนิด ผู้รับมอบ 13 ราย จาก 7 อำเภอ ได้แก่ อ.ขามทะเลสอ, สูงเนิน, โนนไทย, หนองบุญมาก, โชคชัย, ครบุรี และ อ.เมืองนครราชสีมา ประกอบด้วย นายธนากร  ชาญสูงเนิน อายุ 16 ปี พิการทางสติปัญญาและทางการเคลื่อนไหว จาก อ.ขามทะเลสอ รับมอบรถเข็นวีลแชร์ 1 คัน, นายสมศักดิ์  เปล่งสันเทียะ อายุ 65 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว ระดับ 3 จาก อ.สูงเนิน รับมอบรถสามล้อโยก 1 คัน, นายประสงค์  กรินทร์ อายุ 76 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว จาก อ.สูงเนิน รับมอบรถสามล้อโยก 1 คัน, นายยง  แดนค้างพลู อายุ 84 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว จาก อ.โนนไทย รับมอบรถสามล้อโยก 1 คัน, นายโปย  หมั่นงาน อายุ 68 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว จาก อ.หนองบุญมาก รับมอบ ไม้เท้า 1 อัน, นางใหญ่  ด่านกระโทก อายุ 72 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว จาก อ.โชคชัย รับมอบรถเข็นอาบน้ำ 1 คัน, นางหุ่น  ยอดกระโทก อายุ 73 ปี พิการทางการมองเห็น ตาบอดทั้ง 2 ข้าง จาก อ.ครบุรี รับมอบรถเข็นวีลแชร์ 1 คัน, นายขิก  จรครบุรี อายุ 70 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว จาก อ.ครบุรี รับมอบรถเข็นวีลแชร์ 1 คัน, นายโปย จรครบุรี อายุ 74 ปี พิการทางการมองเห็น จาก อ.ครบุรี รับมอบไม้เท้า 1 อัน, นายสมาน  ชุ่มใหญ่ อายุ 58 ปี พิการทางการมองเห็น จาก อ.ครบุรี รับมอบไม้เท้า 1 อัน และ นายเชื้อ  บุญชื่น อายุ 87 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว จาก อ.ครบุรี รับมอบวอร์คเกอร์ 1 อันนอกจากนี้ อบจ.นครราชสีมา ยังได้รับการประสานโดยตรงจาก นาย ยศพนธ์  ธารีย์ธนรักษ์ และ นาย มุกดา  รักเผ่าพงศ์ จาก อ.เมืองนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ศพพ. ผลิตรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสำหรับคนพิการ รวมจำนวน 2 คัน และทำพิธีส่งมอบพร้อมกับ 11 คันแรกในวันเดียวกันนี้

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา

             


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไพฑูรย์ คาบพิมาย
HASTAG :