ระวังป้องกัน...!!พ่นหมอกควันไล่ยุงลาย หลังตัวเลขคนเป็นไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น ทหารร่วมหลายฝ่ายพ่นหมอกควันป้องกันเบื้องต้น

Publish 2018-06-14 21:55:01เมื่อวันที่  14 มิ.ย. 2561 เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (บก.ควบคุม  กกล.รส.จว.ล.พ.โดย มว.รส.ที่ 2 (อ.ลี้)  ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2)ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลี้ อสม.ตำบลป่าไผ่ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ลพ.6 (แม่เหยียบ)


ทหารร่วมหลายหน่วยงานพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายในเขตตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

         เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 และได้พ่นหมอกควันที่สามารถกำจัดยุงลาย ในพื้นที่  ด่านตรวจค้นสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย ณ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดด่านตรวจวังดิน / หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ลพ.6 (แม่เหยียบ) /สุสาน บ้านป่าจี้ /และบริเวณหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ 3 บ.ป่าจี้ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้  จ.ลำพูนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลังจากเข้าสู่ฤดูฝน ได้มีชาวบ้านป่วยเป็นไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยุงเป็นพาหะนำโรค เจ้าหน้าที่จึงฝากเตือนประชาชนให้หมั่นตรวจตราป้องกันต้นเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก เช่นกำจัดลุกน้ำยุงลายโดยการไม่ให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆในบริเวณบ้านพัก และนอนกางมุ่งหรือห้องที่ยุงไม่สามารถเข้าไปได้

ชัชวาลย์ คำไท้ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดลำพูน