น้ำตาไหล!!! กับภาพปวศ.อันทรงคุณค่า ในหลวงร.9ถวายน้ำสรง สมเด็จย่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

Publish 2018-04-13 07:59:11เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ที่มีประเพณีสำคัญหนึ่งกับการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบที่มีต่อบิดา มารดา ผู้หลักผุ้ใหญ่ และยังถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยที่มีต่อผุ้ใหญ่อีกด้วย และนอกจากนั้นการรดน้ำในประเพณีสงกรานต์ยังถือเป็นการขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจกระทำการใดๆที่ล่วงเกินต่อผู้ใหญ่ อีกทั้งในประเพณีดังกล่าวนี้ยังเป็นการขอพรจากผุ้หลักผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้น้อยอีกด้วยและในอินสตราแกรมของบุคคลที่ใช้ชื่อว่า “khunchaiyod9t” ได้โพสต์ภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ายิ่งในเทศกาลสงกรานต์ คือเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ทรงถวายน้ำสรงในเทศกาลสงกรานต์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อแสดงถึงพระราชกตัญญุตาธรรมที่มีต่อพระบรมราชชนนี

สำหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงถวายน้ำสรงทุกปี  ตราบจนสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช 2538
 

 อย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวนี้ถือเป็นภาพที่ทรงคุณค่ายิ่งในหัวใจพสกนิกรไทย  เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์ต้นแบบแห่งความงดงามในประเพณีไทยที่คนไทยทุกคนจะต้องตระหนักถึงคุณค่า และช่วยกันสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยนี้ไว้ตราบชั่วลูกชั่วหลาน

 

 

ขอบคุณ:ภาพ และ ข้อมูลจากอินสตราแกรม
khunchaiyod9tเรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน