เครื่องบินไถลออกนอกรันเวย์ที่สนามบินในกรุงกาฐมาณฑุ ช่วยชีวิตผู้โดยสารได้เพียง 17 คน (คลิป)

Publish 2018-03-12 23:41:00เครื่องบินไถลออกนอกรันเวย์ที่สนามบินในกรุงกาฐมาณฑุ ช่วยชีวิตผู้โดยสารได้เพียง 17 คน รับชมรายละเอียดจากคลิป


เรียบเรียงโดย

เเสงจันทร์ กันธิยะ