นักธุรกิจร่วมใจมอบทุนการศึกษาตามโครงการ กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน

Publish 2018-02-14 23:44:39 เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 14 กุมภาพัน 2561 ที่โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ราชบัณฑิต ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีการมอบทุนการศึกษา จากกองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน โดยมีนายกมล เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยนายยงยุทธ สุวรรณบุตรนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ประธานกองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน กล่าวรายงาน โดยมีนักธุรกิจและผู้ประกอบการต่างๆ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

           นายยงยุทธ  สุวรรณบุตรนายกเทศมนตรี ตำบลแพรกษา ประธานคณะกรรมการจัดงานการมอบทุนการศึกษาใน กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา วันที่14 กุมภาพันธ์2561 ที่เวียนมาบรรจบครบปีที่ 6 ภายในงานดังกล่าวได้พิธีการมอบทุนการ ศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สมทบในกองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน  โดยเงินในกองทุนจะนำไปใช้ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาทีมีคุณภาพเงินกองทุนที่ได้เกิดจากจิตศรัทธาและความเชื่อมั่นในนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลแพรกษาและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา  และที่สำคัญเกิดจากวิสัยทัศน์ของทุกคน ที่ได้เห็นความสำคัญต่อการให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งนักธุรกิจที่มีสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษาได้นำรูปแบบของความรับผิดชอบของสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรCorporate Social Responsibility หรือ(CSR) มาสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อตอบแทนสังคมสำหรับในปี 2561 นี้ได้มีคหบดี เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ และผู้ที่มีจิตกุศลแสดงความจำนงในการบริจาคเงินสมทบกองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงรียนกันจำนวนมากโดยการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน ในทุกภาคส่วนประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา สมาชิกสภาเทศบาล นักธุรกิจ เจ้าของกิจการผู้มีจิตศรัทธาและโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานในวันนี้เพื่อระดมทรัพยากรในกองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจหนึ่งโรงเรียน ซึ่งจะดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ในวันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา14กุมภาพันธ์ ตรงกับวันวาเลนไทน์ ของทุกปีข่าว-ภาพ  สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.สมุทรปราการ