ด้วยพระเมตตาหาที่สุดมิได้! สมเด็จพระบรมราชชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙ ไม่ทรงลังเลพระทัย ที่จะทรงลุยน้ำสกปรกเยี่ยมราษกร์ที่บ้านเนินธัมมัง

Publish 2018-01-14 10:55:36ที่บ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าเป็นบ้าน ๓ น้ำ มีทั้งน้ำเค็ม น้ำเปรี้ยว และก็น้ำท่วมเมื่อถึงหน้าแล้งน้ำเค็มจากทะเลจะเข้ามาชาวบ้านไม่รู้ ก็สูบน้ำเข้านา ก็เสียหายหมดขุดลงไปในดิน น้ำก็เปรี้ยว เมื่อถึงฤดูฝนน้ำก็ท่วมมาก ๒ เมตร เป็นเวลานานประมาณ ๒ - ๓ เดือน
 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ วันนั้น ผมไปตรวจพื้นที่ก่อนเสด็จฯ ประชาชนอยู่ตรงจุดที่เขานำวัวควายไปเลี้ยงผมไม่คาดคิดว่าฝนจะตก น้ำท่วมตรงจุดนั้นกลายเป็นน้ำสกปรกเต็มไปหมดรับสั่งว่า ชาวบ้านเขามารอทั้งจังหวัดทำไมแค่นี้ ฉันจะลงไปไม่ได้พระองค์ท่านก็เสด็จลงไป คุณข้าหลวงมาบอกว่า ฉลองพระบาทต้องทิ้งเพราะเหม็นมาก ท่านผู้หญิงบางท่านที่ใส่รองเท้ายี่ห้อดังๆ ก็ต้องทิ้งเลยคุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ ก็ต้องคุกเข่าในน้ำเน่า มีตะขาบขึ้นมาด้วยสาเหตุเพราะชุดสำรวจพื้นที่เลือกที่ที่จะรองรับประชาชนที่จะมาเข้าเฝ้าฯให้ได้มาก และไม่คาดคิดว่าฝนจะตกลงมาแต่ก็ทำให้ได้เห็นได้ประทับใจในพระองค์ท่านซึ่งไม่สนพระทัย ไม่ลังเลพระทัยที่จะเสด็จลงไปเยี่ยมประชาชนของพระองค์อันนี้เป็นความประทับใจของผม.."
 
ความตอนหนึ่งที่นายสหัส บุญญาวิวัฒน์อดีตที่ปรึกษาสำนักพระราชวังซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก ที่ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้เล่าในการบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้แก่ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
(บรรยายภาพ) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านเนินธัมมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคมพุทธศักราช ๒๕๓๖ จากสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตอนที่ ๓ รักของแม่ 
(เครดิต : นงลักษณ์ ยงค์ตะกูล / เวียงวังและคลังประวัติศาสตร์)
Cr.Youtube/HDTV
ที่มา FB : ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ไทย
 เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม