เกษตรกร นัดรวมตัวศาลากลาง 4 ภาคร้อง”ประจิน” เรียกประชุมบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ ลั่น 7 วันไม่คืบบุกทำเนียบ

Publish 2017-04-25 08:49:59             นายวรเชษฐ์ เชิดชู ผู้แทนเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า แกนนำองค์กรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมและมีมติที่จะรวมตัวเคลื่อนไหว ณ ศาลา กลางจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 27 เมษายนนี้เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ เรียกร้องให้เปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยเร็ว ซึ่งหากเกินกำหนด7วัน ไม่มีความคืบหน้าก็จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

                      

            โดยนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวของสมาชิกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วทราบว่า สมาชิกในภาคอื่นๆทั่วประเทศก็จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันโดยอยู่ระหว่างการประชุมขอมติแกนนำองค์กรสมาชิกในแต่ละภาค ทั้งนี้ก่อนหน้า นายละม้าย เสนขวัญแก้ว ผู้แทนเกษตรกรภาคใต้ กองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกับผู้แทนเกษตรกร 4 ภาค ได้ยื่นจดหมายถึง พล.อ.อ. ประจิน ไปแล้วเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันกองทุนฟื้นฟูฯ ไม่มีคณะกรรมการจัดการหนี้และคณะกรรมการบริหาร ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาของเกษตรกร ที่กำลังเดือดร้อนเนื่องจากหนี้สินเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ที่ถูกสถาบันการเงินเจ้าหนี้ฟ้องร้องและอยู่ระหว่างการบังคับคดี ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินอันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งเกษตรกรบางรายถูกฟ้องล้มละลาย โดยเจ้าหนี้อาศัยช่วงจังหวะเวลาที่กองทุนฟื้นฟูฯอยู่ในภาวะสุญญากาศ เร่งดำเนินการ                นอกจากนี้ คณะผู้แทนเกษตรกรยังได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความขัดแย้งจาก 3 ปัญหาสำคัญคือ การร้องเรียนประเด็นที่มาของคณะกรรมการบริหารไม่ถูกต้อง ปัญหากรณีคณะกรรมการบริหารจำนวนหนึ่ง ฟ้องคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ต่อศาลปกครองกลาง และปัญหาการประเมินผลปฏิบัติงานของเลขาธิการกองทุนฟื้นฟู ฯ จนประธานที่ประชุมระบุว่า ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ และจบลงโดยที่ระเบียบวาระซึ่งจะเป็นผลได้ผลเสียของเกษตรกรสมาชิกโดยตรงไม่ถูกนำมาพิจารณา โดยเฉพาะปัญหาการจัดการหนี้บุคคลค้ำประกันมูลหนี้กว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยโดยตรงเรียบเรียงโดย

ชรินทร์ แช่มสาคร