คณะผู้แทนเกษตรกรร้อง “ประจิน” ขอเปิดประชุมบอร์ดแก้ปัญหาสุญญากาศกองทุนฟื้นฟูฯหลังเจ้าหนี้อาศัยจังหวะเร่งยึดที่ดินเกษตรกร

Publish 2017-04-20 09:01:22             นายละม้าย   เสนขวัญแก้ว ผู้แทนเกษตรกรภาคใต้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับผู้แทนเกษตรกร 4 ภาค ยื่นจดหมายถึง พล.อ.อ. ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐนมตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขอให้เปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาภาวะที่ปัจจุบันกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่มีคณะกรรมการจัดการหนี้และคณะกรรมการบริหาร ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาของเกษตรกร ที่กำลังเดือดร้อนเนื่องจากหนี้สินเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ที่ถูกสถาบันการเงินเจ้าหนี้ฟ้องร้องและอยู่ระหว่างการบังคับคดี ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินอันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้  เกษตรกรบางรายถูกฟ้องล้มละลาย โดยเจ้าหนี้อาศัยช่วงจังหวะเวลาที่กองทุนฟื้นฟูฯอยู่ในภาวะสุญญากาศ เร่งดำเนินการ


         

             นายละม้าย กล่าวว่า คณะผู้แทนเกษตรกรทั้ง 4 ภาค ต้องการให้มีการเปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการหนี้และคณะกรรมการบริหาร โดยเร็วที่สุด เพราะเวลาที่ยืดเยื้อออกไปส่งผลต่อปัญหาการสูญเสียที่ดินทำกินของเกษตรกรซึ่งนับวันทวีความรุนแรง
         

             ทั้งนี้คณะผู้แทนเกษตรกรยังได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560   บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความขัดแย้งจาก 3 ปัญหาสำคัญคือ การร้องเรียนประเด็นที่มาของคณะกรรมการบริหารไม่ถูกต้อง ปัญหากรณีคณะกรรมการบริหาร ฟ้องคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ต่อศาลปกครองกลาง และปัญหาการประเมินการปฏิบัติงานของเลขาธิการกองทุนฟื้นฟู ฯ จนประธานที่ประชุมระบุว่า ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ และจบลงโดยที่ระเบียบวาระซึ่งจะเป็นผลได้ผลเสียของเกษตรกรสมาชิกโดยตรงไม่ถูกนำมาพิจารณา โดยเฉพาะปัญหาการจัดการหนี้บุคคลค้ำประกันมูลหนี้กว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยโดยตรง


เรียบเรียงโดย

จันทรา