พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร"พระบรมศพ"โปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์หนังสือพระอภิธรรมภาษาบาลีและภาษาไทย เป็นอนุสรณ์วิทยาทานผู้เข้าร่วมพระราชพิธี

Publish 2016-10-20 08:32:17เมื่อวันที่ 19 ต.ค. วันที่หกของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 07.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารเป็นพระพุทธรูปประทับยืนแบบสมภังค์แสดงปางห้ามญาติหรืออภัยมุทราด้วยพระหัตถ์ขวาเพียงข้างเดียวที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตรแล้วประเคนสำรับภัตตาหารแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รวม 8 รูป ซึ่งสวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาตั้งแต่ค่ำวันที่ 18 ต.ค.

จากนั้นเวลา 11.00 น. ม.ร.ว.สมโภช ชุมพล เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ต่อมาช่วงบ่ายที่ศาลาสหทัยสมาคมใน พระบรมมหาราชวัง มีฝนโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่พสกนิกรยังคงมุ่งมั่นต่อแถวเพื่อเข้าลงนามแสดงความอาลัยอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งในวันนี้ส่วนใหญ่พกร่มติดตัวมาด้วย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มจิตอาสานำน้ำดื่ม ยาดม เสื้อกันฝน ฯลฯ มาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมแสดงความอาลัยด้วยต่อมาเวลา 17.00 น. สมเด็จพระ บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระ บรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะตุลาการ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และวางพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์จบ ถวายอนุโมทนา พระวิสุทธิวงศาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญแสดงพระธรรมเทศนา และสวดพระธรรมคาถาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสนะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบ พระ 4 รูปสวดธรรมคาถา แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้น สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระสวดพระอภิธรรม เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ต่อมาเวลา 21.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณ วรีนารีรัตน์ โดยเวลานี้มีพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและวัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อนึ่งในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สำนักราชเลขาธิการจัดพิมพ์หนังสือพระอภิธรรมภาษาบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทยเป็นอนุสรณ์วิทยาทานสำหรับพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธี