ใครขัดขวางผิดหลักกฎแห่งกรรม !?!? "5มีนา" ธรรมกายส่งสัญญาณเสียงทุกประตู จัด"บูชาข้าวพระ" .... เจ้าหน้าที่ว่าไง เช็คแล้วงานใหญ่ซะด้วย

Publish 2017-03-04 08:47:33เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บนเฟสบุ๊คส่วนตัวของพระสนิทวงศ์ ได้มีการทำแบนเนอร์พร้อมข้อความประชาสัมพันธ์งาน"บูชาข้าวพระ" ซึ่งกล่าวว่าเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ หากใครขัดขวางถือว่าผิดหลังกฎแห่งกรรม 

"พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ต้นเดือน เหมือนเดิม 5 มีนาคม 2560 พร้อมกันทุกทวีปทั่วโลก 
ประเพณีที่ทำมากว่า 50 ปี ตั้งแต่บ้านธรรมประสิทธิ์ และสืบทอดมาจากคนรุ่นเก่ามาอย่างยาวนาน 
ศูนย์กลางพิธีที่หอฉันคุณยายฯ ถ่ายทอดเสียงไปทุกประตู !!!
ใครขัดขวางการปฏิบัติศาสนกิจ ผิดกฎหมาย และใครขัดขวางการทำความดี ผิดหลักกฎแห่งกรรม !!!"

 
โดยก่อนหน้านี้ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 นพ.มโนเลาหวนิช อดีตลูกศิษย์วัดธรรมกายนั้น ได้ออกมาแนะนำเจ้าหน้าที่ผ่านรายการสด ลึก จริง ซึ่งแนะในเรื่องการตรวจค้นวัดธรรมกายว่าควรจะทำให้ให้จบภายในอาทิตย์นี้ไม่งั้นการตรวจค้นนั้นทำไปได้ยากมากขึ้นเพราะในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ วัดธรรมกายจะมีจัดกิจกรรมที่สำคัญของวัดธรรมกายนั่นก็คือ พิธีบูชาข้าวพระ ที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นฉกฉวยโอกาศหรือไม่สำหรับวัดธรรมกาย

โดยพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้

การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน
 

 การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า "แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า ให้ทานแด่บุคคลผู้ทุศีลมีมือเปื้อนเลือด ได้อานิสงส์ 1,000 เท่า ให้ทานแด่ผู้ที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ได้อานิสงส์ถึง 100,000 เท่า ให้ทานแด่ดาบสในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาปราศจากกามราคะ มีอานิสงส์ถึง 1 แสนโกฏิเท่า ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้อานิสงส์ถึงอสงไขยภพ อสงไขยเท่าคือไม่รู้จะนับจะประมาณได้ ให้ทานแด่ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน ได้บุญกุศลยิ่งกว่านั้นไปอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีได้อานิสงส์มากขึ้นไปอีก ให้ทานแด่พระสกิทาคามีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้น ให้ทานแด่พระสกิทาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้นไป ให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็ได้อานิสงส์มากขึ้นกว่านั้นไปอีกหลายเท่า ให้ทานแด่พระอรหันต์ได้อานิสงส์นับเท่าไม่ถ้วน ให้ทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพิ่มปริมาณของบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกนับเท่าไม่ถ้วนเลย

เพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ถวายทาน ตักบาตร ทำบุญ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้อยากใครได้มีโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญมหาศาล บุญนี้จะติดตัวไปนับภพนับชาติทีเดียว

โดยเบื้องต้นพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้

การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน”

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ 5 ประการ คือ
1. จะเข้าถึงฐานะ 5 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ
2. จะได้รับโภชนะอันวิจิตร ประณีต อลังการ รสชาติเป็นเลิศ ทั้งในภพนี้และภพสวรรค์
3. จะเกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวา มีบุตรและบริวารอยู่ในโอวาท
4. ทำให้ได้รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ ทิพยสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
5. จะทำให้ได้บารมีทั้ง 30 ทัศ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์
6. สามารถเข้าถึงธรรม ได้โดยง่ายโดยเร็วพลันทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก เฟสบุ๊ค พระสนิทวงศ์

...... สินีนุช ทีนิวส์.......
Suggess News