เผยภาพชัดๆ!!! ทุกอิริยาบถแสนน่ารัก ของ "เจ้าชายน้อย กยาลซี" แห่งภูฏาน จิกมี นัมเกล วังชุก"(มีภาพ)

Publish 2016-10-17 16:12:52ดั่งดวงใจของประชาชนชาวภูฏาน เจ้าชายน้อยจิกมี นัมเกล วังชุก พระโอรสในสมเด็จพระราชินีเจตชุน เพมา วังชุก พระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน โดยพระราชโอรสพระองค์มีพระนามว่า กยาลซี Gyalsey พระประสูติกาล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาเนื่องด้วย เจ้าชายจิกมีและพระชายา พร้อมทั้งเจ้านายน้อย ได้เสด็จมาเยือนประเทศไทย เพื่อเคารพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ประชาชนไทยได้ชมความน่ารักของ เจ้าชายน้อยจิกมี นัมเกล วังชุก และเกิดตกหลุมในความน่ารักของพระองค์ วันนี้เลยขอรวบรวมพระอิริยาบถน่ารักๆ ของ เจ้าชายน้อยแห่งภูฏาน จิกมี นัมเกล วังชุก ให้ได้ชมกัน Suggess News

Recommend News